Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry

Gillet för Medaljkonst grundades 1965 för att befrämja medaljkonst i Finland. Det fungerar som en förbindelselänk mellan konstnärer, samlare, museer, gallerier, medaljtillverkare osv.

Gillet ordnar medaljtävlingar för konstnärer, producerar medaljer och ordnar utställningar. Gillet är medlem i FIDEM(Fédération Internationale de la Médaille) som ordnar internationella kongresser och utställningar. Gillet har även en medaljsamling som är deponerad i Tammerfors konstmuseum. En del av samlingen är permanent utställd.

Årsbok för medaljkonst publiceras årligen. Den innehåller även svensk resumé.