Kansainvälinen toiminta

Mitalitaiteen Kilta on kansainvälisen mitalitaiteen järjestön FIDEMin (Féderation Internationale de la Médaille d´art) aktiivinen jäsen. FIDEM on mitalitaiteen kansainvälinen kattojärjestö, joka perustettiin Pariisissa 1937. Järjestössä on jäseniä yli 40 maasta: mitalitaiteilijoita, keräilijöitä, tutkijoita, museoita, gallerioita, rahapajoja ja mitalitaiteen kansallisia järjestöjä.

FIDEMin käytäntöihin kuuluu järjestää säännöllisesti kongresseja ja näyttelyitä, jotka kokoavat yhteen mitalitaiteen keskeiset toimijat. Kongressi on järjestetty Suomessa kolme kertaa: Helsingissä 1973 ja 1990 sekä Tampereella 2010. Kansainväliset kongressit ja niihin liittyvät osallistujamaiden uusinta mitalitaidetta esittelevät näyttelyt ovat keskeinen osa FIDEMin toimintaa. Kilta kokoaa Suomen osaston mitalit FIDEMin näyttelyihin. Kongressien luennot FIDEM julkaisee Médailles-lehdessä. Lisäksi Englannissa ilmestyy kahdesti vuodessa The Medal, jonka myös FIDEM:in jäsenet saavat. FIDEMin arkistot ja kongressimitalit on arkistoitu Lissabonin yliopistoon.


FIDEMin seuraava kongressi ja siihen liittyvä näyttely järjestetään Kanadassa 29.5.–2.6.2018. Tapahtumapaikka on Kanadan luonnontieteellinen museo Ottawassa. Rakennus toimi vuonna 1918 Kanadan parlamentin tulipalon takia valtiopäivien kokoontumispaikkana, jossa juuri tuolloin säädettiin laki naisten äänioikeudesta. Tapahtuman satavuotisjuhlan kunniaksi museo on halunnut, että myös mitalikongressin ja näyttelyn teema on Naiset tai erityisemmin Naiset luonnontieteessä. Mitaleita, jotka eivät noudata tätä teemaa, ei kelpuuteta näyttelyyn mukaan.

Naisteema on ymmärretty hyvin laajasti. Mitalit voivat liittyä naisten yhteiskunnallisiin vaikutuksiin millä tahansa elämän alueella nykypäivänä tai historiassa, ne voivat kuvata yksilöitä tai yleisemmin heidän saavutuksiaan ja toimintaansa. Alateema Naiset luonnontieteessä juhlistaa ja tuo esiin kaikkea sitä, miten naiset ovat luonnontieteen alalla lisänneet ymmärrystämme maailmasta. Tämän kategorian mitalit esitellään omana ryhmänään.

Näyttelyn taiteilija- ja mitalilomakkeet julkistetaan lähiaikoina. Mitaleiden tulee olla perillä Kanadassa 15.10.2017. Lisätietoja saa esimerkiksi FIDEMin sivuilta https://www.fidem-medals.org/congress/20future.html tai lähettämällä tiedustelut suoraan Susan Taylorille susan.taylor@sympatico.ca.

FIDEM XXXIV Belgia 2016

Edellinen FIDEM (Fédération Internationale de la Médaille d’Art) taidemitalikongressi pidettiin Belgian Gentissä 6.- 11.9.2016. Kongressin yhteydessä järjestettiin kansainvälinen taidemitalinäyttely Namurin Musée Provincial Des Arts Anciens Du Namurois – Trésor d’Oignies eli TreM.a -museossa lokakuusta 2016 tammikuuhun 2017. Kongressin yhteyteen oli järjestetty Namurissa oheisohjelmaa yhteistyökumppanien the Société Archéologique de Namur (SAN), Namurin provinssin ja Namurin yliopiston sekä Art-Valley 51:n kanssa. Jokaisella FIDEMiin osallistuvalla maalla on omat mitalikiintiönsä, joilla osallistua kansainväliseen taidemitalinäyttelyyn. Mitalien profiili on selkeä; niiden tulee olla uusia, maksimitaltaan 150 mm., eivätkä ne saa olla aikaisimmin olleet esillä FIDEMin näyttelyssä. >FIDEM 2016

FIDEMIN 33. kongressi pidettiin Bulgarian Sofiassa 2. – 6.9.2014. Kongressiin liittyvä kansainvälinen mitalinäyttely on avoinna Kansallisessa Arkeologisessa museossa vielä lokakuun alkuun asti. Kongressiin liittyi myös viisi muuta pienempää näyttelyä.
Kongressin luennot ja kokoukset pidettiin Grand Hotel Sofiassa. Luento-ohjelma oli varsin monipuolinen. Ohjelman teemat käsittelivät mm. mitalitaiteen opettamista, mitalitaiteilijoiden henkilökuvia, yhteistyötä mitalien parissa, taidemitalien aiheita ja tyylejä sekä niiden sisältöä ja tehtävää. Suomen edustajana luennoi Kansallismuseon rahakammion amanuenssi Outi Järvinen, jonka luento käsitteli kuvanveistäjä Emil Wikströmiä ja muita maamme mitalitaiteen edistäjiä. Luennot julkaistaan kokonaisuudessaan FIDEMin seuraavassa Médailles-lehdessä. Kongressiin liittyvän workshopin aiheena oli hiekkavalu.Kongressin ohjelmaan kuului myös retkiä ja muuta ohjelmaa, joista kiinnostavin oli kokopäiväretki Plovdivin kaupunkiin, joka on tunnettu mm. vanhasta kaupungistaan ja roomalaisesta amfiteatteristaan. FIDEMin Sofian kongressista kerrotaan tarkemmin Killan seuraavassa vuosikirjassa ja Killan nettisivuilla.

 

 

&nbsp