Mitalitaiteen vuosikirja 2009

Gunnel Sievers
Vuosikirjan kertomaa (s. 4)
Introduction to the Yearbook and Medallic Art in Finland (s. 6)

Tuukka Talvio
Medallic Art in Finland: A Personal View (s. 8)

Ilkka Voionmaa
FIDEM XXXI – Koko maailman mitalitaide Tampereella
16.6. – 19.6.2010 (s. 16)
FIDEM XXXI – All The Medallic World in Tampere
in June 2010 (s. 20)

Tapio Suominen
Tampereen Taidemuseo ja mitalitaide (s. 24)
Medallic Art at Tampere Art Museum (s. 29)

Tapio Suominen
Mitalitaiteen vuosikilpailu 2009 (s. 34)
The Annual Art Medal Competition 2009 (s. 35)

Katri Päivärinta
Vuoden 2009 taidemitalikilpailu kuvataiteen opiskelijoille
(s. 50)
The 2009 Art Medal Competition for Art Students (s. 51)

Katri Päivärinta
Pientä tarinaa kertomassa (s.54)
Creating a Miniature Story (s. 55)

Tapio Suominen
Verkkogalleria tulee (s. 56)
Online Gallery to Open (s.56)

Gunnel Sievers
Poimintoja Suomen Mitalitaiteen Killan toiminnasta
2009 (s. 58)
Excerpts from the Annual Report of 2009 of the Guild of Medallic Art in Finland (s. 59)