Årsmedaljtävlingen 2022

Tävlingstiden har slutat fre 25.2.2022. Tävlingens resultat kungörs mån 21.3.2022. Efter att tävlingen har avgjorts ställs förslagen ut, tidpunkt och plats meddelas senare. Förslagen i A- och B-kategorierna visas också i Gillets internetsida och Årsbok. Förslagen kan avhämtas i samband med Gillets vårmöte eller från Gillets kansli, tidpunkt meddelas senare (Koroisvägen 5 A, Helsingfors). Efter det förstörs de kvarblivna förslagen.

Medaltävlingsprogram 2022