FIDEM

Kilta on mitalitaiteen alan kansainvälisen järjestön FIDEMin (Féderation Internationale de la Médaille d´art) aktiivinen jäsen. FIDEM on perustettu Pariisissa 1937. Järjestön tavoitteena on edistää mitalitaidetta, tehdä mitaleita tunnetuksi sekä tukea mitalitaiteen tutkimusta ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta. Toiminnan tärkein kanava ovat kahden vuoden välein järjestettävät kongressit ja näyttelyt, jotka kokoavat osallistujia ympäri maailman. Järjestössä on jäseniä yli 40 maasta.

Kongressinäyttely

Seuraava FIDEMin kongressi järjestetään Firenzen Grand Hotel Baglionissa 10.−14.10.2023. Siihen liittyvä näyttely on avoinna Biblioteca Nazionalessa 11.10.−11.11.2023. Suomesta mukana ovat seuraavien taiteilijoiden teokset. Kaikkien mitaleiden tekotapa on valettu pronssi.

  • Pertti Mäkinen, Epätoivon umpikuja, vuosimitali 2022
  • Teemu Virtanen, Eristetty, vuosimitali 2021
  • Harri Kosonen, Korona-ahdistus, 2022; SOS, 2022
  • Ulrika Kjeldsen, Weeeeeeeee!  2021; Making of an Angle of Joy, 2021
  • Raimo Jaatinen, Hypnos ja Thanatos, 2022
  • Maria Hopia, Kuun vetovoima, 2023
  • Marjo Suikkanen, Universumin pesänjakajat, 2020
  • Tero Lounas, Kitkan viisaat, 2022
  • Erika Keski-Korhonen, Huumekorruptio, 2022
  • Maija Hyvönen-Hossain, Hätähuuto, 2022

FIDEM-jäsenyys

FIDEMin henkilöjäsenen vuosimaksu on 50 €. Jäsenetuihin kuuluu Britanniassa kahdesti vuodessa ilmestyvä The Medal-lehti sekä Médailles-julkaisu, joka sisältää kongressien luennot. Taiteilijajäsenet voivat osallistua kongressinäyttelyihin maksutta, ei-jäseniltä veloitetaan 30 euron näyttelymaksu. Koska Kilta ei enää maksa näyttelymaksuja, taiteilijoiden olisi kannattavaa kuulua järjestöön, mikä myös kasvattaisi Suomen näkyvyyttä, sillä näyttelykiintiöt määräytyvät jäsenmäärien mukaan. Liittyminen FiIDEMiin ja jäsenyyden ylläpito käy kätevästi verkkosivulla https://www.fidem-medals.org/shop.

         

FIDEMin jäsenkategorioita ovat yritykset, instituutiot, henkilöjäsenet, opiskelijat ja kunniajäsenet. Näihin kuuluu yrityksiä, rahapajoja, museoita, gallerioita, järjestöjä sekä taiteilijoita, tutkijoita ja keräilijöitä. FIDEMin arkistot on sijoitettu Lissabonin yliopistoon.

Verkkosivut

Mitalitaiteen toimijoihin ja hankkeisiin voi tutustua FIDEMin verkkosivulla www.fidem-medals.org. Siellä on tietoa esimerkiksi kansainvälisistä alan palkinnoista, joista ehkä huomattavin on Yhdysvalloissa jaettava The Saltus Medal Award. Kauko Räsänen on saanut palkinnon 1986 ja Toivo Jaatinen 2002. Killan kunniajäsen ja entinen puheenjohtaja, FT Gunnel Sievers on jäsenenä komiteassa, joka tekee valintatoimikunnalle esitykset palkinnon saajista. Palkinnon myöntää American Numismatic Society (ANS).

 

The Saltus Medal Award

FIDEM ylläpitää verkkosivullaan www.fidem-medals.org/database tietokantaa, johon se pyrkii kokoamaan kaikki mitalit kaikista kongressinäyttelyistä. Toistaiseksi on rekisteröity Seixalin (2004), Colorado Springsin (2007), Tampereen (2010), Glasgow’n (2012), Sofian (2014), Gentin (2016) ja Ottawan (2018) kongressien mitalit.

FIDEMin toiminta-ajatus ja säännöt löytyvät osoitteesta www.fidem-medals.org/statutes.html.

Kilta ja FIDEM

Suomella on perinteisesti ollut vahva edustus järjestössä. FM Ilkka Voionmaa on toiminut sekä FIDEMin yleissihteerinä että puheenjohtajana ja kuuluu edelleen neuvoa-antavaan komiteaan. Yhteydenpito eri maihin toteutuu pääasiassa kansallisten delegaattien kautta. Tällä hetkellä Suomen delegaattina toimii Tapio Suominen. Ekonomi Mikko Timisjärvi on järjestön tilintarkastaja.

Kongressi on järjestetty Suomessa kolme kertaa: Helsingissä 1973 ja 1990 sekä Tampereella 2010. Kilta kokoaa Suomen osaston mitalit FIDEMin näyttelyihin.